SELECT * FROM dy_special WHERE sid= ORDER BY sid LIMIT 1
執行錯誤: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sid LIMIT 1' at line 1

34.          $this->arrSql[] = $sql;
35.          if( $result mysql_query($sql$this->conn) ){
36.              return $result;
37.          }else{
38.              if(mysql_error()!=''){
39.                  syError("{$sql}<br />執行錯誤: " mysql_error());
40.              }else{
41.                  return TRUE;
42.              }
43.          }
44.      }
3.  class db_mysql {
4.      public $conn;
5.      public $arrSql;
6.      public function getArray($sql)
7.      {
8.          if( ! $result $this->exec($sql) )return array();
9.          if( ! mysql_num_rows($result) )return array();
10.          $rows = array();
11.          while($rows[] = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)){}
12.          mysql_free_result($result);
13.          array_pop($rows);
50.          }else{
51.              $sort "ORDER BY {$this->pk}";
52.          }
53.          $sql "SELECT {$fields} FROM {$this->tbl_name} {$where} {$sort}";
54.          if(null != $limit)$sql $this->_db->setlimit($sql$limit);
55.          return $this->_db->getArray($sql);
56.      }
57. 
58.      public function escape($value)
59.      {
60.          return $this->_db->__val_escape($value);
22.          if ($this->_db->showtables($value)==0){return TRUE;}else{return FALSE;}
23.      }
24.      
25.      public function find($conditions null$sort null$fields null)
26.      {
27.          if( $record $this->findAll($conditions$sort$fields1) ){
28.              return array_pop($record);
29.          }else{
30.              return FALSE;
31.          }
32.      }
11.          if($this->syArgs('file',1)!=''){
12.              $this->special=syDB('special')->find(' htmlfile="'.$this->syArgs('file',1).'" or sid='.$this->syArgs('file').' ');
13.              $tid $this->special['sid'];
14.          }else{
15.              $sid $this->syArgs('sid');
16.              $this->special=syDB('special')->find(" sid=".$sid." ");
17.          }
18.          if(!$this->special){message("指定專題不存在");}
19. 
20.          $this->db=$GLOBALS['G_DY']['db']['prefix'].$this->special['molds'];
21.          
11.      $handle_controller syClass($__controllernull$GLOBALS['G_DY']["controller_path"].'/'.$__controller.".php");
12.      if(!is_object($handle_controller) || !method_exists($handle_controller$__action)){
13.          syError('route Error');
14.          exit;
15.      }
16.      $handle_controller->$__action();
17.      if(FALSE != $GLOBALS['G_DY']['view']['auto_display']){
18.          $__tplname $__controller.$GLOBALS['G_DY']['view']['auto_display_sep'].
19.                  $__action.$GLOBALS['G_DY']['view']['auto_display_suffix']; 
20.          $handle_controller->auto_display($__tplname);
21.      }
1.  <?php
2.  require("config.php");
3.  $doyoConfig['view']['config']['template_dir'] = APP_PATH.'/template/'.$doyoConfig['ext']['view_themes'];
4.  require(DOYO_PATH."/sys.php");
5.  spRun();
山东十一选五走势图新浪 黑龙江6+1一等奖 江西优乐麻将 西甲球队队徽 网赚论坛发帖 随便玩长沙麻将 手机北京麻将 山西快乐10分钟开奖前三 幸运飞艇玩法 黑龙江福彩22选5走势图 重庆快乐十分 擦鞋女竟当街搞特殊服务 多乐彩是诈骗吗 炒股微信公众号平台 2020能赚钱的端游 欢乐麻将血流成河换三张 心悦吉林麻将下载